Rodzina i związki

Czym jest małżeńska wspólność majątkowa?

• Zakładki: 36 • Komentarz: 1


Wspólnota majątkowa jest szczególnym rodzajem ustroju majątkowego, jaki powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego, o ile przed ślubem nie została podpisana umowa, ustanawiająca rozdzielność majątkową (intercyza). Co wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, a co się do niej zalicza? Jaki udział we wspólnocie majątkowej ma każda ze stron?

Co wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej?

Małżeńska wspólność majątkowa powstaje na skutek zawarcia związku małżeńskiego i od tej chwili prawie wszystkie nabyte przez jednego z małżonków przedmioty zaliczane są do majątku wspólnego. Wyjątek stanowią przedmioty otrzymane w spadku czy darowiźnie, rzeczy osobiste (np. ubrania) i część przedmiotów, z których korzysta jeden z małżonków, np. sprzęt sportowy. Pozostałe nieruchomości oraz ruchomości, w tych samochody, sprzęt RTV i AGD czy wyposażenie domu należą do małżeńskiej wspólności majątkowej, bez względu na to, kto i jak często z nich korzystał.

Małżeńska wspólność majątkowa a separacja i rozwód

W trakcie trwania związku małżeńskiego każdy z małżonków ma do równe prawa do wspólnego majątku. Również w przypadku rozwodu, co do zasady, dochodzi do równego podziału majątku. Sąd może zadecydować o innych zasadach podziału majątku w przypadku rażących zaniedbań, dotyczących powiększania majątku, trwonienia wspólnego majątku czy uporczywego nadużywania alkoholu.

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej następuje w chwili rozwodu lub separacji. W przypadku zniesienia separacji ponownie powstaje wspólność majątkowa – chyba że sąd na podstawie wniosku małżonków orzeknie inaczej. Małżeńska wspólność majątkowa dla większości rodzin jest rozwiązaniem korzystniejszym, jednak istnieją przypadku, gdy warto rozważyć rozdzielność majątkową – najczęściej decydują się na nie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Radca Prawny Małgorzata Maciejewska.

Fot. Shutterstock.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *