Różne

Jak długo w BIG? Czas obecności w bazie

• Zakładki: 3


BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) jest jednym z najważniejszych rejestrów w Polsce, zawierającym informacje o historii kredytowej i płatniczej osób fizycznych oraz firm. Wpisy do BIG są dokonywane przez banki, instytucje finansowe i inne podmioty udzielające kredytów lub pożyczek. Wpis do BIG może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny charakter, w zależności od terminowości spłaty zobowiązań. Informacje w BIG pozostają widoczne przez określony czas, co może mieć wpływ na zdolność kredytową i możliwość uzyskania finansowania w przyszłości.

Jak długo wpis widnieje się w BIG? Wszystko, co musisz wiedzieć o czasie przetrzymywania danych w Biurze Informacji Gospodarczej

Wpis w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) jest przechowywany przez okres 5 lat od daty jego wpisu. Jest to wymagane przez ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Po tym czasie, wpis zostaje automatycznie usunięty z BIG.

BIG a kredyt hipoteczny – czy wpis w rejestrze może uniemożliwić uzyskanie finansowania na zakup mieszkania?

Czy posiadanie wpisu w rejestrze BIG może utrudnić uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania?

Jak usunąć negatywny wpis z BIG? Praktyczny poradnik dla osób borykających się z problemem niskiej zdolności kredytowej

Aby usunąć negatywny wpis z BIG, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Sprawdź swoje dane w BIG – upewnij się, że wpis jest faktycznie negatywny i dotyczy Ciebie.

2. Skontaktuj się z instytucją, która dokonała wpisu – poproś o wyjaśnienie sytuacji i ewentualną korektę błędnych informacji.

3. Jeśli wpis jest prawidłowy, spróbuj negocjować z wierzycielem – zaproponuj spłatę długu lub zawarcie ugody w zamian za usunięcie wpisu.

4. W przypadku braku porozumienia z wierzycielem, możesz skorzystać z pomocy biura informacji gospodarczej (BIG) – zgłoś reklamację i poproś o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

5. Jeśli postępowanie wyjaśniające nie przyniesie efektów, możesz wystąpić do sądu o usunięcie wpisu – jednak jest to rozwiązanie kosztowne i czasochłonne.

6. Pamiętaj, że po spłacie długu lub upływie 5 lat od daty wpisu, informacja ta powinna zostać automatycznie usunięta z BIG.

Podsumowując, aby usunąć negatywny wpis z BIG należy najpierw sprawdzić swoje dane i skontaktować się z instytucją, która dokonała wpisu. W przypadku braku porozumienia, można skorzystać z pomocy BIG lub wystąpić do sądu. Pamiętaj również o terminach – po spłacie długu lub upływie 5 lat od daty wpisu, informacja ta powinna zostać usunięta automatycznie.

Podsumowując, informacje o zadłużeniach widniejących w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) są przechowywane przez okres 5 lat od daty wpisu. Po tym czasie, informacje te są usuwane z bazy danych BIG. Jednakże, jeśli dług zostanie spłacony w całości lub w części przed upływem 5 lat, informacja o nim zostanie usunięta z bazy danych natychmiastowo. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie swojego statusu kredytowego i terminowe spłacanie zobowiązań, aby uniknąć negatywnych wpisów w BIG.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
8 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *