Różne

Czy szkolenie BHP może odbywać się poza godzinami pracy? Odpowiadają eksperci z H&S Solutions

• Zakładki: 19


Czy szkolenie BHP może odbywać się poza godzinami pracy? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Przepisy prawa pracy wymagają, aby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te mogą odbywać się poza godzinami pracy, aby umożliwić uczestnictwo w nich wszystkim zatrudnionym osobom. 

Standardowo szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, że pracodawcy kierują pracowników na szkolenia w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy. Jeśli uczestnictwo w takim szkoleniu jest obowiązkowe, jego czas wlicza się do czasu pracy pracownika. Dotyczy to zarówno szkoleń podstawowych, jak i o charakterze szczególnym, czyli takich, które związane są z nabyciem umiejętności wymaganych do pracy wyłącznie u danego pracodawcy. Czas ten może zostać uznany za pracę w nadgodzinach nadliczbowych, a pracownikowi będzie przysługiwać dodatek za nadgodziny lub dzień wolny od pracy. 

Jak zorganizować szkolenie BHP poza godzinami pracy?

Szkolenia BHP mogą odbywać się poza godzinami pracy, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do uczestnictwa w szkoleniu, a także wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do szkolenia. Miejsce szkolenia musi być odpowiednio przygotowane i dostosowane do potrzeb uczestników. Należy również zadbać o to, aby wszystkie materiały szkoleniowe były dostępne i łatwe do zrozumienia. Warto skorzystać z usług specjalistów, aby upewnić się, że szkolenie BHP Wrocław zapewni odpowiednie wsparcie i porady dotyczące bezpieczeństwa. Pracodawca powinien zorganizować transport dla uczestników szkolenia oraz zapewnić im przerwę na kawę lub posiłek.  Musi również upewnić się, że pracownicy mają odpowiednie ubrania ochronne oraz środki ochrony indywidualnej (np. okulary ochronne). Nie można również zapominać o regularnym monitorowaniu stanu bezpieczeństwa podczas szkolenia. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
16 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *