Różne

Czym są klauzule spreadowe w umowach kredytowych?

• Zakładki: 118


Klauzule spreadowe w umowach kredytowych to postanowienia, które mają kluczowe znaczenie dla określenia kosztu zaciągniętego zobowiązania finansowego. Odnoszą się one do sposobu przeliczania kursu walut podczas wypłaty kredytu oraz obliczania wysokości poszczególnych rat. Zrozumienie klauzul spreadowych jest niezbędne dla każdego kredytobiorcy, ponieważ to właśnie one w dużym stopniu decydują o całkowitym koszcie kredytu. Czy klauzule spreadowe są klauzulami niedozwolonymi?

Klauzule spreadowe w umowach kredytowych – jak działają i na co zwrócić uwagę?

Klauzule spreadowe w umowach kredytowych to – co do zasady – postanowienia, które pozwalają bankowi na jednostronne ustalanie kursu walut, która określania jest poprzez tabele bankowe.

Działanie klauzuli spreadowej polega na tym, że bank ma prawo do jednostronnego ustalania kursu, a więc wysokości wypłacanego kredytu oraz wysokości każdej z rat. W praktyce oznacza to, że koszt kredytu dla klienta może wzrosnąć lub spaść w zależności od aktualnych tabeli bankowych. Banki często uzasadniają wprowadzenie takiej klauzuli potrzebą dostosowania się do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.

Klauzule spreadowe mogą znacząco wpłynąć na koszt zaciągniętego kredytu. Jeśli zapisy w umowie kredytowej pozwalają na przeliczanie wysokości kredytu oraz rat na podstawie tabeli kursów banku, w którym brany jest kredyt, możemy mówić o niedozwolonym charakterze klauzuli spreadowej.

Jak klauzule spreadowe wpływają na koszt kredytu frankowego?

Klauzule spreadowe to elementy umów kredytowych, które mają istotny wpływ na koszt zobowiązania. W przypadku kredytów walutowych spread jest różnicą pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty, ustalaną przez bank. Wysokość spreadu wpływa na ratę kredytu – im jest wyższa, tym większe są koszty dla kredytobiorcy.

Banki stosują klauzule spreadowe jako formę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Dla klienta oznacza to jednak dodatkowy koszt, który może być szczególnie odczuwalny przy dużych kwotach i długim okresie kredytowania. Zmiany kursów walut mogą powodować znaczne wahania w wysokości rat, co utrudnia planowanie domowego budżetu.

Warto zwrócić uwagę na to, jak klauzula spreadowa jest zdefiniowana w umowie kredytowej. Często banki określają ją w sposób niejednoznaczny, co może prowadzić do sporów z klientami. Dodatkowo obliczenia wysokości wypłacanego kredytu odbywały się na podstawie kursu sprzedaży, a obliczanie wysokości rat odbywa się na podstawie kursu kupna – w obu przypadkach jest to niekorzystne dla klienta.

Klienci posiadający kredyty frankowe Legnica powinni upewnić się, jak w ich umowie kredytowej skonstruowana jest klauzula spreadowa – u większości frankowiczów może być ona podstawą do unieważnienia kredytu CHF.

Klauzule spreadowe w umowach kredytowych to postanowienia, które często pozwalają bankom na jednostronne ustalanie kursu walut. Jest to niezgodne z prawem i stanowi podstawę do unieważnienia umowy kredytowej.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
28 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *