Różne

Ekuz jak długo ważna

• Zakładki: 1


EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to dokument, który uprawnia obywateli Unii Europejskiej do korzystania z bezpłatnych lub preferencyjnych usług medycznych w innym państwie członkowskim. EKUZ jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty wydania i może być przedłużona na żądanie.

Jak skutecznie wykorzystać swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest ważnym dokumentem, który uprawnia do bezpłatnego lub częściowo refundowanego dostępu do usług medycznych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Aby skutecznie wykorzystać swoją EKUZ, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy EKUZ jest ważna i czy posiada aktualne dane. Warto również upewnić się, że karta jest ważna na terenie kraju, do którego się udajemy.

2. Należy zabrać ze sobą EKUZ oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość (np. paszport lub dowód osobisty).

3. Jeśli będziemy potrzebować leczenia lub opieki medycznej poza granicami naszego kraju, należy skontaktować się z odpowiednim organem administracji publicznej w celu ustalenia szczegółów dotyczących leczenia i opieki medycznej oraz informacji o placówkach medycznych i usługach objętych refundacją.

4. Następnie należy udać się do placówki medycznej i przedstawić EKUZ oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość pacjenta.

5. Po ukończeniu leczenia lub opieki medycznej należy poprosić lekarza o wypełnienie formularza E112/S2 lub S3 (jeśli dotrze on do nas po powrocie). Formularze te służą do rozliczenia kosztów leczenia i opieki medycznej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii.

6. Po powrocie należy przesłać formularze E112/S2 lub S3 oraz faktury rachunkowe na adres odpowiedniego organu administracji publicznej w celu rozliczenia kosztów leczenia i opieki medycznej objętych refundacja za pośrednictwem EKUZ.

Jakie są najczęstsze pytania dotyczące EKUZ i jak na nie odpowiedzieć?

1. Co to jest EKUZ?

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to dokument, który uprawnia obywateli Unii Europejskiej do bezpłatnego lub częściowo refundowanego leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Jak uzyskać EKUZ?

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wniosek można złożyć w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia lub innym odpowiednim organie.

3. Jak długo ważna jest EKUZ?

EKUZ ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej wydania i może być przedłużona na kolejne 12 miesięcy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniego organu.

Jak długo ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia. Po upływie tego okresu należy wystąpić o jej odnowienie.

EKUZ jest ważny przez okres 5 lat od daty wystawienia. Po upływie tego okresu należy udać się do właściwego oddziału NFZ, aby uzyskać nowe świadectwo. EKUZ jest ważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z usług medycznych w Polsce i za granicą. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o terminie ważności EKUZ i regularnie go odnawiać.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
6 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *