Różne

Kto powinien rozważyć skorzystanie z faktoringu?

• Zakładki: 89


Faktoring to usługa, która zyskuje coraz większą popularność, ponieważ zapobiega powstawaniom zatorów płatniczych. Na czym dokładnie polega? Kto powinien rozważyć skorzystanie z faktoringu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest faktoring?

Faktoring to sposób finansowania przedsiębiorstwa, który opiera się na przejęciu przez faktora wierzytelności na podstawie wystawionych faktur. Faktorant (przedsiębiorca) zawiera z faktorem (bankiem, firmą faktoringową) umowę faktoringu, na podstawie której uzyskuje od niego należność wynikającą z faktury wystawionej swojemu kontrahentowi. W efekcie zmienia się adresat należności, którym staje się od tej chwili faktor. Faktoring to usługa, która występuje w różnych odmianach, co ma związek z przejęciem niewypłacalności kontrahenta (faktoring pełny i niepełny), czy momentem zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej (faktoring jawny i cichy).

Jakie kryteria musi spełnić faktura faktoringowa?

Faktura faktoringowa jest przedmiotem faktoringu, ponieważ to na jej podstawie faktor wypłaca faktorantowi należność. Warto jednak pamiętać, że nie każda faktura może być objęta faktoringiem. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, że wierzytelność z niej wynikająca musi być:

  • istniejąca – co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, ponieważ nie wystarczy samo wystawienie faktury, ale musi zostać również wykonana usługa, czy dostarczony towar;
  • bezsporna – oznacza to, że dostarczony towar lub świadczona usługa musi spełniać wymagania, ponieważ tylko wtedy można domagać się zapłaty;
  • niewymagalna i nieprzeterminowana – faktoring obejmuje jedynie faktury z przyszłym okresem spłaty, ponieważ po jego upływie byłoby to skupowanie długów.

Kto powinien rozważyć skorzystanie z faktoringu?

Faktoring to usługa dedykowana dla przedsiębiorców, którzy nie mogą czekać na zapłatę należności przez kontrahenta, ponieważ potrzebują środków na bieżące działanie własnej firmy, czy dalsze inwestycje. Skorzystanie z faktoringu powinni również rozważyć wszyscy, którzy nawiązują współpracę z nowymi podmiotami, które nie zostały przez nich jeszcze odpowiednio zweryfikowane. W tym przypadku optymalnym rozwiązaniem jest faktoring pełny, w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to usługa, która sprawdza się w wielu sytuacjach. Ważny jest jednak również odpowiedni wybór faktora, który przedstawi ofertę dopasowaną do potrzeb. Przykładem może być firma AOW Faktoring, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
39 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *