Zdrowie

Psychoterapia psychodynamiczna – kiedy warto z niej skorzytać?

• Zakładki: 21


Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych podejść w psychoterapii. Wywodzi się z założeń psychoanalizy, jej celem jest rozpoznanie trudności w życiu pacjenta, które pojawiają się tam, gdzie świadomość przenika się z podświadomością. Terapia prowadzona w tym nurcie zakłada, że istnieją nieświadome konflikty wewnętrzne, które mają wpływ na życie człowieka. Pacjent używa mechanizmów obronnych w celu uniknięcia konfrontacji z konfliktem. Terapia umożliwia lepsze zrozumienie swoich emocji, myśli i zachowań, pozwala na osłabienie wewnętrznej cenzury i trwałą zmianę

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii psychodynamicznej?

Psychoterapia psychodynamiczna Kraków jest szczególnie przydatna w sytuacjach, w których pacjent czuje się uwikłany w swoją przeszłość, nie radzi sobie z codziennymi sytuacjami, ma problemy w relacjach z innymi ludźmi, odczuwa wewnętrzną pustką. Problemy, które można rozwiązać w trakcie spotkań z psychoterapeutą to:

 • Zaburzenia psychiczne takie jak lęk, nerwica, depresja i niepokój,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami,
 • Zaburzenia odżywiania, np. bulimia i anoreksja,
 • Syndrom stresu pourazowego,
 • Zachowania obsesyjno- kompulsywne,
 • Trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji,
 • Problemy z poczuciem własnej wartości,
 • Problemy z traumami i stratami.

Jak przebiega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest złożonym procesem, który może trwać nawet kilka lat. Terapia zaczyna się sesjami diagnostycznymi, po których zawierany jest kontrakt. W trakcie spotkań psychoterapeuta zadaje pytania i prowadzi ćwiczenia, które mają na celu zidentyfikowanie i przetworzenie ukrytych emocji i pragnień oraz rozpoznanie schematów myślowych, utrudniających codzienne funkcjonowanie. Podczas sesji, pacjent opowiada o swoich doświadczeniach i trudnych wspomnieniach, dzięki temu może lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje na różne sytuacje. Terapeuta dostosowuje przebieg spotkań do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Bardzo ważne jest nawiązanie pełnej zaufania relacji między pacjentem a psychoterapeuta. Jej analiza stanowi narzędzie zmiany.

Efekty psychoterapii psychodynamicznej

Dzięki psychoterapii psychodynamicznej pacjenci mogą osiągnąć wiele korzyści. Podstawą jest zrozumienie swoich myśli i zachowań, a to pomaga w unikaniu sytuacji powodujących stres i niepokój. Po zakończeniu terapii zauważalna jest:

 • Poprawa samooceny i odzyskanie poczucia własnej wartości,
 • Poprawa relacji z innymi ludźmi,
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • Pokonanie lęków, utrudniających codzienne funkcjonowanie,
 • Lepsze radzenie sobie z trudnymi wspomnieniami i traumami.

Psychoterapia psychodynamiczna może być skutecznym rozwiązaniem dla osób, które szukają głębszego zrozumienia siebie, swoich emocji i zachowań, chcą dotrzeć do nieujawnionych dotąd konfliktów i odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Synapsa.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *