Różne

Zakup kryptowalut a rozliczenia podatkowe

• Zakładki: 113


Na zakup kryptowalut decyduje się coraz więcej osób, jednak nie każdy wie, że ich odpłatne zbycie należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym, a od osiągniętego dochodu zapłacić podatek. Jaka stawka podatkowa dotyczy kryptowalut? Na jakim formularzu należy rozliczyć handel nimi? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Przychód z kryptowalut jako dochody z kapitałów pieniężnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przychody uzyskane z handlu kryptowalutami należy traktować jako dochody z kapitałów pieniężnych, w związku z czym należy ująć je w rocznej deklaracji podatkowej. Rozliczenie podatku od kryptowalut następuje więc na formularzu PIT-38, gdzie trzeba wypełnić sekcję E. DOCHÓD / KOSZTY – ART. 30B UST. 1A USTAWY, odnoszącą się do odpłatnego zbycia walut wirtualnych. W związku z tym, że przychody uzyskane z obrotu kryptowalutami traktowane są jako dochody z kapitałów pieniężnych obejmuje je 19% stawka podatku. Jest ona liczona od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty), od którego odejmuje się ewentualne koszty uzyskania przychodów uzyskane w latach ubiegłych i nieodliczone w poprzednim roku podatkowym.

Czym jest przychód z kryptowalut?

Prawidłowe rozliczenie podatku od dochodu z obrotu kryptowalutami wymaga rozumienia pojęcia przychód oraz koszty uzyskania przychodu. Przychód stanowią więc środki, które wpłynęły na konto jako przelew za sprzedaż kryptowalut. W przypadku, gdy wpłynęły one w innej walucie należy je przeliczyć po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę uzyskania przychodu. Ważne w tym momencie jest to, że chodzi nie od datę sprzedaży kryptowaluty, ale datę wpływu środków na konto, co nie zawsze musi się pokrywać. Warto również pamiętać, że jako przychód nie traktuję się wymiany jednej kryptowaluty na inną, ale jedynie jej wymianę na tradycyjną walutę, czyli sprzedaż.

Co traktuje się jako koszt uzyskania przychodu?

W sytuacji, gdy sprzedaliśmy kryptowalutę za 20 tys. złotych, to kwota ta nie będzie w całości stanowiła naszego dochodu. Wynika to z faktu, że aby ją sprzedać musieliśmy wcześniej ją zakupić, a koszt zakupu oraz prowizję z nim związane należy potraktować jako koszty uzyskania przychodu. Należy także pamiętać, że jeżeli w danym roku wyłącznie zakupiliśmy kryptowalutę, ale jej nie sprzedawaliśmy to w zeznaniu podatkowym należy odnotować takie koszty. Przychód pojawi się natomiast dopiero w momencie sprzedaży, w związku z czym dopiero wtedy zapłacimy podatek.

Podsumowując należy stwierdzić, że prawidłowe rozliczanie podatku od kryptowalut jest bardzo istotne, ponieważ zaniechanie tego obowiązku może skutkować problemami z Urzędem Skarbowym. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów, czyli firmy Cryptiony, we współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
48 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *