Różne

Jakie są obowiązki pracownika w zakresie BHP w miejscu pracy? Odpowiadają eksperci z H&S Solutions

• Zakładki: 23


BHP to zbiór zasad i procedur, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownicy są odpowiedzialni za ich przestrzeganie, aby chronić swoje własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób w miejscu pracy. Pracownicy powinni również informować swoich przełożonych o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach albo naruszeniach procedur BHP, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, a także regularnie uczęszczać na badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Choć ciężar odpowiedzialności za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie w całości spoczywa na pracodawcy, pracownicy również mają obowiązki w tym zakresie. Spójna polityka i przestrzeganie zasad to najlepszy sposób na zapobieganie wypadkom oraz chorobom zawodowym. Aby pracownicy byli świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach BHP Wrocław i korzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów. 

Jakie są obowiązki pracownika w zakresie BHP w miejscu pracy?

Pracownik nie tylko musi znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ale i słuchać przełożonych, wykonując powierzone zadania w sposób niezagrażający jego samemu i współpracownikom. Sprzęt i maszyny występujące w miejscu muszą być zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracownik ma obowiązek nosić odzież ochronną, jeśli wymaga tego jego stanowisko, a pracodawca przewidział strój roboczy. Chodzi głównie o kombinezony, fartuchy, kaski, gogle ochronne i rękawice. W niektórych przypadkach częścią zestawu jest również obuwie robocze. Kolejnym obowiązkiem jest regularne uczęszczanie na obowiązkowe badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz kontrolne. Obowiązkiem pracownika jest informowanie pracodawcy o awariach i usterkach, a także wszelkich sytuacjach sprzecznych z zasadami BHP. Jeśli pracodawca nie przestrzega zasad BHP i naraża zdrowie lub życie zatrudnionych osób, pracownik powinien zgłosić łamanie zasad BHP do Państwowej Inspekcji Pracy. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
5 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *